1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(24)'2003
  5. Спілкування на природній мові як процес перетворення „текст-смисл”

Спілкування на природній мові як процес перетворення „текст-смисл”

Омар А.Х. Авадала
Анотації на мовах:


Анотация: Розглядається процес використання природної мови як засобу комунікації. Пропонується представляти тексти спілкування в плані вираження (поверхнева структура тексту) і в змістовному плані (семантика тексту – зміст), а забезпечення взаєморозуміння трактувати як перехід від змісту до тексту і навпаки. Обґрунтовані формалізми для представлення моделі природної мови, яка використовується як засіб спілкування.