1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(25)'2003
  5. Метод визначення показників ефективності та ризику прийняття рішень при проведенні операцій в умовах нестохастичної невизначеності

Метод визначення показників ефективності та ризику прийняття рішень при проведенні операцій в умовах нестохастичної невизначеності

В.М. Більчук, О.В. Десятов, І.С. Ніколаєва
Анотації на мовах:


Анотация: Запропоновано показники ефективності та ризику при прийнятті рішення ОПР як міри чіткості та нечіткості нечіткої функції нечіткої відповідності результатів операції, які вимагаються, та можливі в умовах нестохастичної невизначеності