1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(25)'2003
  5. Синтез непараметричних алгоритмів розпізнавання груп радіовипромінювань з оцінюванням усереднених функцій правдоподібності методом гістограм

Синтез непараметричних алгоритмів розпізнавання груп радіовипромінювань з оцінюванням усереднених функцій правдоподібності методом гістограм

Г.В. Пєвцов, В.А. Лупандін
Анотації на мовах:


Анотация: Розроблено методи синтезу, аналізу й оптимізації основних параметрів алгоритмів розпізнавання груп радіовипромінювань з навчанням шляхом побудови гістограм. Отримані результати розвивають на випадок непараметричного навчання запропоновані раніше підходи до синтезу алгоритмів розпізнавання образів, заданих складними еталонними описами у вигляді сукупностей еталонних значень і (або) інтервалів еталонних значень ознак (параметрів) радіовипромінювань.