1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(25)'2003
  5. Евристичний метод структурного синтезу територіально розподілених систем

Евристичний метод структурного синтезу територіально розподілених систем

В.В. Безкоровайний
Анотації на мовах:


Анотация: В статті розглянута задача оптимізації структури та топології під час синтезу радіально-вузлових територіально розподілених систем. Запропоновано евристичний метод направленого перебору, що дає змогу одержувати розв’язки прийнятної точності для систем великих розмірів. Наведені результати експериментального дослідження складності та точності запропонованого методу.