1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(25)'2003
  5. Марківська модель надійності та живучості резервованих систем з багатоступінчастою деградацією

Марківська модель надійності та живучості резервованих систем з багатоступінчастою деградацією

М.І. Гіневський, З.Г. Мухаметов, І.С. Василенко
Анотації на мовах:


Анотация: У статті наводиться формальний опис марківської моделі адаптивної мажоритарно-резервованої системи з багатоступінчастою деградацією, що має властивість живучості. Розглядається методика побудови графу станів і результати рішення системи диференціальних рівнянь Колмогорова.