1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(25)'2003
  5. Аналіз реалізуємості варіантів досягнення цілей в умовах ресурсно-часових обмежень і невизначеності вихідних даних

Аналіз реалізуємості варіантів досягнення цілей в умовах ресурсно-часових обмежень і невизначеності вихідних даних

С.І. Карпов, Л.І. Матюшенко, С.Г. Назаренко
Анотації на мовах:


Анотация: У статті розглядається можливість використання методів сіткового планування і управління для контролю коректності варіантів досягнення цілей за ресурсами і часом в умовах нестохастичної невизначеності значень вихідних даних.