1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(25)'2003
  5. Методика виявлення надвисокочастотних радіосигналів

Методика виявлення надвисокочастотних радіосигналів

А.М. Богдановський, М.Б. Козелкова
Анотації на мовах:


Анотация: У статті наведена методика виявлення надвисокочастотних радіосигналів у каналі з частотно-селективними завмираннями. У запропонованому алгоритмі здійснений адаптивний перехід від когерентного прийому до автокореляційного, у залежності від величини фазових перекручувань у нелінійних радіоканалах, що дозволило підвищити завадостійкість радіотехнічних засобів.