1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(25)'2003
  5. Визначення функції збитку при оцінці і порівнянні ступеня небезпеки аварії на небезпечних виробничих об'єктах

Визначення функції збитку при оцінці і порівнянні ступеня небезпеки аварії на небезпечних виробничих об'єктах

Ю.С. Литвинов
Анотації на мовах:


Анотация: Розглянуто підхід визначення функції збитку в площині прийняття ефективних управлінських рішень в області забезпечення промислової безпеки при рішенні задач з оцінки і порівняння ступеня небезпеки аварії на небезпечних виробничих об'єктах. Робиться висновок про доцільність застосування при визначенні функції збитку методу імітаційного моделювання. Дається загальна схема імітаційної моделі.