1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 4(20)'2009
  5. Методика оцінки стійкості структури системи космічної розвідки в умовах впливу противника

Методика оцінки стійкості структури системи космічної розвідки в умовах впливу противника

О.В. Барабаш, В.В. Зуйко
УДК 621.3
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: В статті запропонована методика оцінки стійкості структури системи космічної розвідки, яка основана на визначенні ймовірності зв’язності між парами вершин графу, що описує структуру. Обчислення даного показника проводиться на основі перебірних методів за розробленим алгоритмом. Представлена методика надає можливість побудувати оптимальну структуру системи космічної розвідки за критерієм мінімуму вартості при обмеженнях на показники стійкості функціонування в умовах впливу зовнішніх та внутрішніх дестабілізуючих факторів.


Ключові слова: структурна система космічної розвідки, стійкість структури, імовірність зв’язності графа структури, оптимізація структури
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Барабаш О.В., Зуйко В.В. Методика оцінки стійкості структури системи космічної розвідки в умовах впливу противника. Системи озброєння і військова техніка. 2009. № 4(20). С. 2-7.