1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(26)'2003
  5. Фрактальний метод виявлення газів і модель напівпровідникових чуттєвих елементів

Фрактальний метод виявлення газів і модель напівпровідникових чуттєвих елементів

П.Ф. Буданов, Ю.Г. Данік, С.Є. Кальний
Анотації на мовах:


Анотация: Розроблено модель напівпровідникового нанодисперсного фрактального газочуттєвого елемента (ЧЕ). Запропоновано механізм делокалізації електронів ЧЕ при адсорбції молекули газу, який приводить до утворення наскрізних шляхів протікання зарядів. Отримано залежність провідності ЧЕ від зміни фрактальної розмірності ЧЕ при адсорбції молекул газу, що є основою методу фрактального виявлення газів.