1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(26)'2003
  5. Семантичне формулювання теореми Геделя про неповноту та її значення для побудови систем розпізнавання

Семантичне формулювання теореми Геделя про неповноту та її значення для побудови систем розпізнавання

Ю.В. Паржин, В.І. Новіков, К.В. Кувшинов
Анотації на мовах:


Анотация: Розглядаються причини виникнення сформульованого Геделем поняття неповноти для формалізованих мов і природної мови та обговорюються деякі шляхи рішення проблеми виводимості істинних тверджень у виразних формалізмах. Визначається значення даної проблеми для побудови систем розпізнавання образів.