1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(26)'2003
  5. Методика побудови генератора випадкових чисел, розподілених за законом Симпсона

Методика побудови генератора випадкових чисел, розподілених за законом Симпсона

Р.Й. Годицький, С.В. Рудаков
Анотації на мовах:


Анотация: У статті розглядається методика побудови генератора випадкових чисел, розподілених за законом Симпсона, яка є більш ефективнішою, ніж методика побудови генератора випадкових чисел на підставі зворотних функцій