1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(26)'2003
  5. Порівняльний аналіз адаптивних виявлювачів при локації групових цілей

Порівняльний аналіз адаптивних виявлювачів при локації групових цілей

Ф.М. Андрєєв, Р.Е. Пащенко, І.В. Таранченко
Анотації на мовах:


Анотация: В статті проведений порівняльний аналіз пристроїв стабілізації імовірності хибних тривог, що використовує усереднення вибірок, логіку “більше із” та порядкових статистик для формування порогового рівня при виявленні групових цілей в умовах дії гаусівських завад