1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(27)'2003
  5. Універсалізація математичної моделі траєкторного управління аеробалістичних літальних апаратів в околі малих нормальних перевантажень

Універсалізація математичної моделі траєкторного управління аеробалістичних літальних апаратів в околі малих нормальних перевантажень

О.М. Фоменко, О.О. Журавльов
Анотації на мовах:


Анотация: Для класу траєкторій нульових нормальних перевантажень отримані аналітичні вирази, здійснюється постановка задачі та приводяться результати оптимізації орієнтації подовжньої осі аеробалістичних літальних апаратів на момент початку руху при запуску двигуна за критерієм максимально повної дальності польоту