1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(27)'2003
  5. Імітаційна модель блиску космічних об'єктів

Імітаційна модель блиску космічних об'єктів

О.М. Резниченко, В.А. Ямниць-кий, І.І. Мішура
Анотації на мовах:


Анотация: Розглядаються математичні і програмні аспекти імітаційної моделі блиску космічних об'єктів. Описано підходи до створення оптико-геометричних форм космічних об'єктів, завдання відбивних характеристик елементів поверхні космічних об'єктів. Вирішено задачу моделювання обертання космічного об'єкта навколо центра мас у поєднанні з моделюванням реальних сеансів спостереження. Представлено приклади модельних кривих блиску