1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(27)'2003
  5. Обчислення вагового множника при оптимізації двохальтернативних рішень у задачах спільного пошуку і виявлення об'єктів

Обчислення вагового множника при оптимізації двохальтернативних рішень у задачах спільного пошуку і виявлення об'єктів

Г.В. Худов
Анотації на мовах:


Анотация: Уточнюється ваговий критерій оптимальності виявлення об'єкта при спільній оптимізації пошуку і виявлення в поточній зоні огляду з урахуванням диференціальних характеристик середнього ризику. Отримано вираз для відношення правдоподібності в поточній зоні огляду. Приведено приклад обчислення вагового множника при прийнятті двох альтернативних рішень.