1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(27)'2003
  5. Метод багатоверсійного мажоритарного резервування цифрових управляючих розрахункових систем та дослідження їх з використанням імітаційного моделювання

Метод багатоверсійного мажоритарного резервування цифрових управляючих розрахункових систем та дослідження їх з використанням імітаційного моделювання

В.С. Харченко, І.В. Піскачова
Анотації на мовах:


Анотация: Наведена розробка імітаційної моделі відмовостійких архітектур багатоверсійних мажоритарно-резервованих систем з урахуванням різноманітних законів розподілу часу до відмов апаратних і програмних засобів та алгоритмів мажоритування.