1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(27)'2003
  5. Імітаційна модель для дослідження живучості і вибору параметрів багатоярусних резервованих структур

Імітаційна модель для дослідження живучості і вибору параметрів багатоярусних резервованих структур

В.С. Харченко, З.Г. Мухамєтов, В.І. Токарєв
Анотації на мовах:


Анотация: У статті наводиться імітаційна модель багатоярусної мажоритарно-резервованої системи, що володіє властивістю живучості. Імітаційна модель розглядається як сукупність моделі досліджуваної системи, моделі зовнішнього екстремального впливу і моделі взаємодії.