1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(27)'2003
  5. Оцінка реберних характеристик М-графів

Оцінка реберних характеристик М-графів

В.Г. Кучмієв, Н.В. Доценко, І.В. Чумаченко
Анотації на мовах:


Анотация: Запропоновано метод одержання точної оцінки реберних характеристик (мінімального та максимального числа ребер) для графів, що є ефективним засобом описання та аналізу алгоритмічних структур, діагностичних процедур. Ефективність застосування запропонованого методу росте зі збільшенням числа графів.