1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(28)'2003
  5. Моделювання впливу зовнішнього середовища на ефективність плану виконання робіт

Моделювання впливу зовнішнього середовища на ефективність плану виконання робіт

І.В. Гребеннік, О.Ю. Хабаров
Анотації на мовах:


Анотация: Розглядається задача аналізу ефективності побудованого плану в умовах нестабіль-ності по відношенню зовнішнього середовища. Здійснюється аналіз результатів таких впливів на ефективність плану в умовах невизначеності дій зовнішнього середовища.