1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(28)'2003
  5. Агрегативний опис трасових мережних моделей обчислювальних систем у складі АСУ реального часу

Агрегативний опис трасових мережних моделей обчислювальних систем у складі АСУ реального часу

Л.Ч. Угоренко
Анотації на мовах:


Анотация: В основі запропонованого підходу до моделювання паралельно функціонуючих і асинхронно взаємодіючих обчислювальних процесів лежить метод синтезу стохастично-детермінованих часових мереж Петрі, який використовує трасувальні дані.