1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(28)'2003
  5. Реалізація адаптивного алгоритму пошуку мінімальних шляхів на об'єктах з мережною організацією

Реалізація адаптивного алгоритму пошуку мінімальних шляхів на об'єктах з мережною організацією

Ю.Е. Парфенов, С.С. Багров, О.І. Богатов
Анотації на мовах:


Анотация: Розглянуто питання обчислювальної реалізації адаптивного алгоритму пошуку мі-німальних шляхів на об'єктах з мережною організацією. Наведено схеми алгоритму. Отримано оцінки його обчислювальної трудомісткості.