1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(28)'2003
  5. Критерій оцінки ефективності алгоритмів знаходження перепадів яскравості

Критерій оцінки ефективності алгоритмів знаходження перепадів яскравості

В.Г. Малюк, О.В. Харченко
Анотації на мовах:


Анотация: У статті пропонується інтегральний показник якості виділення контурів і границь при обробці зображень. На основі даного показника зроблена порівняльна оцінка ефективності декількох методів виділення перепадів яскравості на моделі зображення з розмитими границями при різних відношеннях сигнал/шум.