1. Science
  2. Publications
  3. Information Processing Systems
  4. 6(28)'2003
  5. Technique of an estimation of potential accuracy of definition of angular orientation at secondary processing phase measurements in the equipment of satellite radionavigating systems

Technique of an estimation of potential accuracy of definition of angular orientation at secondary processing phase measurements in the equipment of satellite radionavigating systems

V.P. Dedenok, G.G. Pisarionok, S.N. Flerko, О.I. Votyakov
Annotations languages:


Description: The technique of an estimation of potential accuracy of goniometric definitions on the first differences of phase measurements in the equipment of satellite radionavigating systems.


Reference:
Pisarenok, G.G., Flerko, S.N. and Votiakov, O.I. (2003), “Metodika otsenki potentsialnoi tochnosti opredeleniia uglovoi orientatsii pri vtorichnoi obrabotke fazovykh izmerenii v apparature sputnikovykh radionavigatsionnykh sistem”, Information Processing Systems, Vol. 6(28), pp. 125-131.