1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 3(43)'2015
  5. Порівняльна оцінка експлуатаційних характеристик двигунів силової установки для перспективного навчально-бойового літака

Порівняльна оцінка експлуатаційних характеристик двигунів силової установки для перспективного навчально-бойового літака

В.В. Логінов
Анотації на мовах:

У статті проведена порівняльна оцінка експлуатаційних характеристик двигунів силової установки для перспективного навчально-бойового або легкого бойового літака. В якості прототипу для проведення розрахунку аеродинамічних характеристик прийнятий сучасний навчально-бойовий літак L-15LIFT. Приведені результати визначення льотнотехнічних і техніко-економічних характеристик навчально-бойового літака з різними двигунами у складі силової установки для різних польотних завдань. Показані результати розрахунку експлуатаційних характеристик перспективного двигуна і літака - вартість життєвого циклу двигуна силової установки, вартість льотної години силової установки і літака, а також витрати на їх технічне обслуговування і ремонт.
Ключові слова: концепція літака, учбово-тренувальний літак, перспективний учбово-бойовий літак, параметричний обрис, газотурбінний двигун, силова установка, експлуатаційні характеристики, льотно-технічні характеристики