1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 3(43)'2015
  5. Операції криптографічного перетворення інформації в двійково - вісімковій системі числення

Операції криптографічного перетворення інформації в двійково - вісімковій системі числення

І.В. Миронець
Анотації на мовах:

Дана стаття присвячена підвищенню швидкості та достовірності шифрування на основі подання інформації в двійково-вісімковій системі числення. На підставі розробленої двійково-вісімковій системи числення для досліджуваних трьохрозрядних логічних функцій кодування-декодування в двійковій системі були отримані відповідні функції кодування та декодування інформації. Запропоновані математичні моделі операцій кодування і декодування можуть бути використані для підвищення достовірності передачі конфіденційної інформації по каналам зв'язку.
Ключові слова: криптографічне кодування і декодування, системи числення, пристрій контролю інформації