1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 3(43)'2015
  5. Функції і структура системи апаратного контролю електроних модулів

Функції і структура системи апаратного контролю електроних модулів

М.В. Хрульов
Анотації на мовах:

Розглянуті питання формування структури системи апаратного контролю електронних модулів, на основі функціонально-структурного підходу, запропонованого в працях Є.П. Балашова. В результаті декомпозиції цільової функції системи формується дерево функцій, яке визначає основні показники системи апаратного контролю електронних модулів, такі як продуктивність, надійність, функціональність і мають першочерговий вплив на структуру. Для аналізу результатів тестування пропонується використовувати нейронну мережу з ансамблевою організацією. Наведено результати синтезу структури системи апаратного контролю електронних модулів на основі запропонованого дерева функцій.
Ключові слова: система апаратного контролю, дерево функцій, структура, нейронна мережа