1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 3(43)'2015
  5. Порівняльний аналіз щільності компоновки вітчизняних і зарубіжних танків розробки 50-х – 60-х років ХХ століття

Порівняльний аналіз щільності компоновки вітчизняних і зарубіжних танків розробки 50-х – 60-х років ХХ століття

І.В. Цебрюк
Анотації на мовах:


Анотация: На основі ретроспективного аналізу здійснених розробок вітчизняних і зарубіжних танків розробки 50-х – 60-х ро- ків ХХ століття отримані співвідношення для середньої щільності компоновки від маси машини. Визначена гранично допустима щільність компоновки для танків. Показана інформативність щільності компоновки при порівняльному аналізі конструктивних рішень об'єктів бронетанкової техніки.


Ключові слова: танк, бронетанкова техніка, метод найменших квадратів

Whoops, looks like something went wrong.