1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 3(43)'2015
  5. Імовірнісний метод оцінки стійкості руху багатовісних автомобілів

Імовірнісний метод оцінки стійкості руху багатовісних автомобілів

К.Г. Яценко, М.А. Подригало, Д.М. Клец
Анотації на мовах:

Запропоновано імовірнісний метод визначення показників стійкості багатовісних автомобілів, побудований на моделі нормального розподілу коефіцієнта стійкості. На прикладі МАЗ-543 визначені усічені нормальні закони розподілу значень коефіцієнта стійкості при різних швидкостях руху і величинах коефіцієнта зчеплення.
Ключові слова: багатовісний автомобіль, стійкість руху, імовірнісний метод оцінки, коефіцієнт стійкості