1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 4(44)'2015
  5. Метод фрактального виявлення аварійних ознак в інформаційному просторі технологічного процесу

Метод фрактального виявлення аварійних ознак в інформаційному просторі технологічного процесу

П.Ф. Буданов, К.Ю. Бровко
Анотації на мовах:


Анотация: Показані підходи обліку впливу фрактальних властивостей об'єму інформаційного простору технологічного простору на зміну характеристик параметрів випадкового інформаційного сигналу і запропоновано підхід фрактального виявлення аварійних ознак при відхиленні нормованих значень характеристик параметрів технологічного процесу, який грунтується на оцінці фрактальних властивостей структури об'єму фазового інформаційного простору при проходженні через нього випадкових інформаційних сигналів на основі кількісних і якісних змін фрактальних та інформаційних розмірностей, а також показано, що в хаотичних випадкових системах зміна об'єму інформаційного простору пропорційна зміні енергії сигналу в даному об'ємі і можливі втрати енергії пов'язані зі зміною розмірності у фрактальних структурах кластер-кластерних агрегацій тривимірного фазового простору.


Ключові слова: випадковий фрактальний сигнал, об'єм інформаційного простору технологічного процесу, фрактальна та інформаційна розмірність, фрактальна структура