1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 4(44)'2015
  5. Система моделювання цифрових пристроїв на основі k-значного диференційного числення та багатозначних алфавітів

Система моделювання цифрових пристроїв на основі k-значного диференційного числення та багатозначних алфавітів

С.Ю. Леонов
Анотації на мовах:

У статті розглядається застосування багатозначних алфавітів при моделюванні в системі K-значного диференційного числення та аналізі працездатності цифрових пристроїв з її допомогою. Це дає можливість проектувати швидкодіючі цифрові пристрої з урахуванням динаміки перемикання сигналів та обліку зовнішніх і внутрішніх перешкод.
Ключові слова: система моделювання, K-значне диференційне числення, багатозначні алфавіти, динаміка перемикання сигналів, зовнішні та внутрішні перешкоди