1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 4(44)'2015
  5. Дія струмів короткого замикання в мережі з гнучкими провідниками з урахуванням нелінійності системи

Дія струмів короткого замикання в мережі з гнучкими провідниками з урахуванням нелінійності системи

І.В. Пантєлєєва
Анотації на мовах:

Матеріали статті присвячені деяким аспектам впливу струмів короткого замикання (к.з.) на електричну мережу, особливо їх електродинамічний і термічний вплив. Зазвичай в розрахунку струмів к.з. не враховують нелінійність досліджуваної системи. Виникає необхідність обліку взаємного впливу таких факторів і створення комплексної математичної моделі розрахунку нелінійності, наприклад, в системах з гнучкими провідниками.
Ключові слова: струм короткого замикання, електрична мережа, нелінійність, математична модель, гнучкий провідник, повітряна лінія, електрична дуга