1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 4(44)'2015
  5. Аналіз методів визначення енергетично оптимальних параметрів управління транспортних засобів

Аналіз методів визначення енергетично оптимальних параметрів управління транспортних засобів

О.М. Петренко, Б.Г. Любарський
УДК 629.429.3:621.313
Мова статті: українська
Анотації на мовах:

В науковій статті проведено аналіз існуючих методів визначення енергооптимальних режимів руху електричного рухомого складу. Зазначено, що відомі підходи до рішення завдань визначення оптимальної по енерговитратах траєкторії руху транспортних засобів можна розділити на дві групи: чисельні та аналітичні. Найбільш перспективним методом для пошуку енергетично оптимальних режимів руху електрорухомого складу є чисельний метод, який ґрунтується на найважливішому завдані при оптимізації траєкторій руху: пошуку допустимих режимів управління, що задовольняють усім умовам і обмеженням завдання.
Ключові слова: енергетично оптимальна траєкторія руху, електрорухомий склад, принцип Понтрягіна, чисельні методи, аналітичні методи
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Петренко О.М. Аналіз методів визначення енергетично оптимальних параметрів управління транспортних засобів / О.М. Петренко, Б.Г. Любарський  // Системи озброєння і військова техніка. – 2015. – № 4(44). – С. 96-100.