1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 4(44)'2015
  5. Інформаційна технологія розробки і вибору гарантоздатніх сервіс-орієнтованих архітектур

Інформаційна технологія розробки і вибору гарантоздатніх сервіс-орієнтованих архітектур

О.А. Фурманов
Анотації на мовах:

Запропоновано методику вибору гарантоздатних сервіс-орієнтованих архітектур за допомогою методу ранжируваних рядів. Розроблено інформаційну технологію розробки і вибору сервіс-орієнтованих архітектур при використанні принципу діверсності для побудови конфігурацій і з урахуванням мережевих атак. Розглянуто структуру інформаційної технології, представлені і деталізовані її етапи.
Ключові слова: сервіс-орієнтована архітектура, гарантоздатні сервіс-орієнтованих архітектури, багатоверсійні СОА