1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 4(45)'2015
  5. Класифікація показників, що характеризують властивості об’єкта бронетехніки

Класифікація показників, що характеризують властивості об’єкта бронетехніки

І.В. Цебрюк, Д.С. Баулін, В.О. Темніков
Анотації на мовах:

У статті представлена розвинена класифікація показників тактико-технічних характеристик об’єктів бронетанкової техніки, що дозволило узагальнити більше 150 показників ТТХ, що характеризують властивості цього класу військової техніки.
Ключові слова: об’єкт бронетехніки, показники тактико-технічних характеристик, класифікація показників, вогнева міць, захищеність, рухливість