1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 4(45)'2015
  5. Шуми квантування в цифрових синтезаторах сигналів і способи їх зменшення

Шуми квантування в цифрових синтезаторах сигналів і способи їх зменшення

М.П. Кандирін
Анотації на мовах:

Розглянуті методи дискретного наближення лінійного закону модуляції при використанні методу прямого цифрового синтезу. Приведений аналіз складових шуму при формуванні його методом прямого цифрового синтезу із-за тремтіння фази синхросигналу, усікання коду фази, кінцевій розрядності ЦАП. Показано, що в сучасних пристроях прямого цифрового синтезу шуми сигналу, що синтезується, визначаються в основному розрядністю ЦАП. Приведені розрахункові дані залежностей шумів від квантування фази і амплітуди в синусоїдальному сигналі, а також – з лінійною частотною модуляцією при дискретній апроксимації в нім закону зміни частоти.
Ключові слова: метод прямого цифрового синтезу, ЦСС, спектральна щільність потужності, фазові шуми