1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 4(45)'2015
  5. Інтелектуальні технології аналізу просторово розподілених об’єктів

Інтелектуальні технології аналізу просторово розподілених об’єктів

Е.И. Кучеренко, И.С. Глушенкова, С.А. Глушенков
Анотації на мовах:

Запропоновано і реалізовано розвиток методу налаштування параметрів функцій належності нечітких баз знань, який базується на класах функцій належності, що дозволяє істотно зменшити час налаштування параметрів в знання орієнтованих технологіях. Проведено експериментальні дослідження, що підтверджують близьку до квадратичної залежність обчислювальної складності, а також ефективність даного підходу для трьох базових видів функцій належності на множині термів лінгвістичних змінних.
Ключові слова: модель процесів, нечіткі логічні функції, метод, геоінформаційні технології