Моніторинг фізичного стану металевих конструкцій

Б.Д. Халмурадов, В.А. Глива, В.М. Макаренко
УДК 539.37
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Дослідження виконувалося на зразках нержавіючої сталі, дефекти у якій важко виявляються методами неруйнівного контролю, зокрема акустичної емісії, через велику в’язкість цієї сталі. Досліджувалася зміна дислокаційної структури у матеріалі за різних кількостей знакозмінних навантажень. Спостереження здійснювалися методом електронної мікроскопії«на просвічування». Було отримано типові дислокаційні структури як у вихідному стані, так і за різних кількостей циклів навантажень. Зокрема спостерігалися упорядкований перерозподіл дислокацій у середині зерен, формування смуг ковзання. Було зафіксовано зміну структури за рахунок появи і розвитку процесів двійникування. За великих кількостей циклів навантажень (кілька сотень тисяч) спостерігалося накопичення дислокаційна границях зерен, а на останній стадії – формування смуг надзвичайно великих їх щільностей. Це призводить до прориву границь зерна та появи мікротріщин. Отримання цих даних методом прямих спостережень надало змогу встановити відповідність зміни макрохарактеристик (наприклад, віброакустичних) з фактичним станом мікроструктури. Таким чином, можливе визначення початкових стадій несприятливих змін у конструкційних матеріалах за механічних навантажень, далеких від границь плинності та міцності.


Ключові слова: тріщиноутворення; моніторинг; дислокаційна структура;конструкційні матеріали; віброакустичні характеристики
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Халмурадов Б. Д. Моніторинг фізичного стану металевих конструкцій / Б.Д. Халмурадов, В.А. Глива, В.М. Макаренко  // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2015. – № 4(45). – С. 120-123.