1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 4(45)'2015
  5. Деякі особливості застосування сучасних тахеометрів в будівництві

Деякі особливості застосування сучасних тахеометрів в будівництві

М.М. Токарев
Анотації на мовах:

Розглянута нова методика геодезичних робіт у будівництві, заснована на суміщенні проектних і споруджуваних вузлів об'єктів.
Ключові слова: розбивка, текстове вікно ACAD, віртуальна модель