1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 4(45)'2015
  5. Дослідження логістичних ланок розподіленого виробництва для підвищення ефективності підприємства, що розвивається

Дослідження логістичних ланок розподіленого виробництва для підвищення ефективності підприємства, що розвивається

Ю.Л. Прончаков, К.О. Западня, М.В. Іванов
Анотації на мовах:

Поставлено й вирішена задача підвищення ефективності розподіленого виробництва на основі логістичного підходу. Для цього елементи логістичного ланцюга виробництва аналізуються та оцінюється їх вплив на якість продукції, що випускається. Розподіл засобів підприємства здійснюється виходячи з важливості окремих елементів та ланок логістичного ланцюга, що оцінюється експертами за допомогою повного факторного експерименту. Для пошуку компромісного рішення використається метод лексикографічного упорядкування можливих варіантів розподілу засобів виділюваних для підвищення ефективності виробництва.
Ключові слова: логістика розподіленого виробництва, підвищення якості продукції, лексикографічне упорядкування варіантів