1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(138)'2016
  5. Метод визначення необхідної тривалості багаточастотних сигналів для їх аналізу методами лінійної алгебри

Метод визначення необхідної тривалості багаточастотних сигналів для їх аналізу методами лінійної алгебри

О.О. Білокуров, О.І. Вотяков, В.С. Кузніченко, Г.Г. Писарьонок
Анотації на мовах:


Анотация: Розглядається задача визначення кількості і номіналів частот складних сигналів, яка відмінна від відомих викори-стовуванням методів рішення систем лінійних рівнянь алгебри. Запропоновано використовувати показник діагонального переважання для апріорного визначення необхідного розміру інформаційних цифрових вибірок багаточастотних сигналів для якісного вирішення задачі їх ідентифікації з використанням методів лінійної алгебри.


Ключові слова: багаточастотні сигнали, цифрова обробка, система лінійних рівнянь алгебри, метод найменших квадратів