1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(138)'2016
  5. Вплив фрактальних властивостей інформаційного простору на процес формування випадкового сигналу з ознаками аварійності

Вплив фрактальних властивостей інформаційного простору на процес формування випадкового сигналу з ознаками аварійності

П.Ф. Буданов, К.Ю. Бровко
Анотації на мовах:


Анотация: Показано, що інформаційний простір технологічного процесу можна представити як дисипативну систему, в якій при зміні об’єму тривимірного фазового інформаційного простору технологічного процесу енергооб'єкта обов'язково слідує зміна енергії та потужності сигналу, які пов'язані зі зміною частоти випадкового сигналу, тому запропоно-вано знайти просторово-часову залежність зміни частоти сигналу з урахуванням фрактальних властивостей тривимірного об’єму фазового інформаційного простору, таких як фрактальний час та фрактальна розмірність часу і отримані залежності електричних характеристик випадкового фрактального сигналу, таких як потужність, енергія і частота від геометричних елементів фрактальної структури, через яку проходить випадковий сигнал.


Ключові слова: випадковий фрактальний сигнал, фрактальний час, фрактальна розмірність часу, обсяг інформаційного простору технологічного процесу