1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(138)'2016
  5. Оцінка ефективності симетричних цифрових нерекурсивних фільтрів передбачення

Оцінка ефективності симетричних цифрових нерекурсивних фільтрів передбачення

Ю.М. Корж, С.В. Сомов, В.М. Курчанов
Анотації на мовах:


Анотация: У статті розглянуто питання підвищення ефективності нерекурсивних цифрових фільтрів передбачення за критерієм мінімуму середньоквадратичної помилки. Показується, що для стаціонарних і нестаціонарних випадкових процесів більшу точність оцінки забезпечує фільтр із симетричною імпульсною характеристикою.


Ключові слова: цифровий фільтр, помилка передбачення, випадковий корельований процес