1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(138)'2016
  5. Інформаційне забезпечення процесів управління великими організаціями в умовах нестійкості зовнішнього середовища

Інформаційне забезпечення процесів управління великими організаціями в умовах нестійкості зовнішнього середовища

Н.О. Бринза, І.В. Гребеннік, В.В. Комяк, В.П. Пісклакова, О.О. Пісклакова
Анотації на мовах:


Анотация: У статті проведено огляд методів і засобів опису та аналізу різних видів невизначеностей зовнішнього середовища в задачах управління великими організаціями. Виконано аналіз методів врахування ризиків при оцінюванні рішень у процесі проектування інформаційних систем. Запропоновано варіанти використання зазначених методів і засобів при розробці інформаційного забезпечення соціально-економічних систем. Обґрунтовано підхід до реалізації ефективного вибору сталого рішення в умовах різних видів невизначеності впливу зовнішнього середовища. Запропонований підхід покладено в основу інформаційного забезпечення базових підсистем соціально-економічної системи - СППР та моніторингу.


Ключові слова: сталий розвиток, соціально-економічна система, моніторинг, прийняття рішень, багатофакторне оцінювання, невизначеність, зовнішнє середовище, ризик