1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(138)'2016
  5. Довгострокове і середньострокове прогнозування водоспоживання великих міст

Довгострокове і середньострокове прогнозування водоспоживання великих міст

К.А. Горєлова, В.М. Задачин
Анотації на мовах:


Анотация: Розглянуто проблему довгострокового і середньострокового прогнозування водоспоживання великих міст. Зроблено огляд існуючих моделей прогнозування з використанням часових рядів. Сформульовані переваги і недоліки авторег-ресійних моделей прогнозування та моделей нейронних мереж. Здійснено наочний приклад довгострокового і середньо-строкового прогнозування водоспоживання міста методами ARIMA та нейронних мереж.


Ключові слова: водоспоживання, водопостачання, прогноз, прогнозування, часовий ряд, модель, статистичний аналіз