1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(138)'2016
  5. Формалізація знань о процесах розподілу бойових авіаційних засобів в вигляді ієрархічної нечіткої продукційної моделі

Формалізація знань о процесах розподілу бойових авіаційних засобів в вигляді ієрархічної нечіткої продукційної моделі

В.А. Капранов
Анотації на мовах:


Анотация: У статті представлені пропозиції щодо формалізації знань про процеси розподілу бойових авіаційних засобів з використанням математичного апарату нечітких множин та нечіткої логіки, що дозволяє підвищити якість врахування невизначеності даних про параметри та дії СВН і формалізувати застосування правил розподілу у вигляді ієрархічної нечіткої продукційної бази знань.


Ключові слова: інформаційна технологія, невизначеність, інтервальна нечітка множина типу 2, нечітка логічна система інтервального типу 2, база знань