1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(138)'2016
  5. Метод TOPSIS-ядро та його використання для багатокритеріального порівняння альтернатив

Метод TOPSIS-ядро та його використання для багатокритеріального порівняння альтернатив

І.С. Романченко, М.М. Потьомкін
Системи обробки інформації. — 2016. — № 1(138). – С. 103-106.
УДК 519.863
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Наведено метод TOPSIS та результати його аналізу. Показано, що він належить до групи методів, призначених для ранжування альтернатив. Однак його основна ідея щодо порівняння альтернатив за двома критеріями може бути покладена в основу нового методу – TOPSIS-ядро, який буде належати до іншої групи методів, призначених для формування ядра, яке буде містити або одну найкращу альтернативу, або декілька непорівнянних альтернатив, найбільш перспективних для подальшого аналізу. Для нового методу наведені розрахункові залежності, а також правила порівняння альтернатив, які забезпечують формування ядра. Можливість практичного використання методу TOPSIS-ядро показана на прикладах. Порівняння результатів розрахунків за відомими та новим методами свідчить, що використання методу TOPSIS-ядро в комбінації з іншими методами дозволяє підвищити обґрунтованість розроблюваних рекомендації або визначити перспективні альтернативи, які залишились поза увагою інших методів. Це дозволяє зробити висновок, що використання запропонованого методу TOPSIS-ядро може бути достатньо перспективним під час багатокритеріальної оптимізації складних об’єктів.


Ключові слова: багатокритеріальна оптимізації; метод TOPSIS; метод формування ядра
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Романченко І. С. Метод TOPSIS-ядро та його використання для багатокритеріального порівняння альтернатив / І.С. Романченко, М.М. Потьомкін  // Системи обробки інформації. – 2016. – № 1(138). – С. 103-106.