1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(138)'2016
  5. Фінансово-аналітичний калькулятор для виконання валютних розрахунків в умовах стохастично невизначеного зовнішнього економічного середовища

Фінансово-аналітичний калькулятор для виконання валютних розрахунків в умовах стохастично невизначеного зовнішнього економічного середовища

В.Ю. Дубницький, А.М. Кобилін, І.В. Шкодіна
Анотації на мовах:


Анотация: Наведено основні відомості про програмний калькулятор, призначений для виконання валютних розрахунків в умовах стохастично невизначеного зовнішнього економічного середовища. Калькулятор оцінює ефективність депозиту за наступними схемами: розміщення депозиту в іноземній валюті без конверсії; розміщення депозиту в іноземній валюті з подвійною конверсією; розміщення депозиту в національній валюті без конверсії; розміщення депозиту в національній валюті з подвійною конверсією. Для виконання розрахунків використано інтервальну та евклидову арифметику. Калькулятор реалізує виконання обчислень на основі класичної системи аксіом інтервальної арифметики, системи аксіом Каухера і нестандартної системи аксіом.


Ключові слова: конверсія валют, валютні операції, інтервальні обчислення, система аксіом класичної інтервальної математики, система аксіом Каухера для інтервальних обчислень, система аксіом нестандартної інтервальної математики