1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(138)'2016
  5. Створення композитних додатків на основі розподілених сервісів

Створення композитних додатків на основі розподілених сервісів

С.С. Бульба, Г.А. Кучук, Д.О. Лисиця
Анотації на мовах:


Анотация: Проаналізовано як позитивні, так і негативні сторони різних варіантів створення композитних додатків (КП) на основі розподілених сервісів. Приведено перевагу сервісів розподілених хмарних технологій для створення корпоратив-них систем обробки інформації з використанням композитних додатків, заснованих на принципі потоку завдань. Розроблено формальний опис окремого КП, необхідне для подальшої побудови абстрактного потоку завдань. Обґрунтовано необхідність розробки нової технології опису композитних додатків, заснованої на використанні потоку завдань, яка включає всі переваги існуючих методів побудови композитних додатків у відповідній предметній області.


Ключові слова: композитні додатки, розподілені обчислення, розподілені хмарні сервіси