1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(138)'2016
  5. Підвищення масштабованості та продуктивності рішень з відмовостійкої маршрутизації в телекомунікаційних мережах

Підвищення масштабованості та продуктивності рішень з відмовостійкої маршрутизації в телекомунікаційних мережах

О.В. Лемешко, О.С. Єременко, Н. Тарікі, К.М. Арус
Анотації на мовах:


Анотация: На практиці реалізація відмовостійкої маршрутизації на основі резервування мережних ресурсів, як правило, пов'язана зі зниженням загальної продуктивності і масштабованості протокольних рішень. У зв'язку з цим запропонована потокова модель, яка орієнтує на підвищення масштабованості та продуктивності рішень щодо відмовостійкої маршрутизації. До складу моделі введені умови, які відповідають за те, що основний і резервний маршрути відрізняються тільки тими мережними елементами, для яких здійснюється резервування. Це знайшло своє відображення в зміні цільової функції в постановці та розв’язанні оптимізаційної задачі відмовостійкої маршрутизації. Наведені чисельні приклади підтвердили ефективність запропонованого рішення.


Ключові слова: потік, модель, відмовостійкість, маршрутизація, схема, резервування